Όροι χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

1.                   Όροι χρήσης

2.                   Παράδοση

3.                   Εγγραφή και αναγνώριση

4.                   Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

5.                   Cookies

6.                   Έντυπα για την υπαναχώρηση και αξιώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε ενότητα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας εδώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι χρήσης ρυθμίζουν τις σχέσεις με τους χρήστες.  Εδώ βασική σημασία έχουν η διαδικασία της παραγγελίας, η πληρωμή, η υπαναχώρηση και οι αξιώσεις. Σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, στο τέλος του έγγραφου θα βρείτε επίσης τα έντυπα υπαναχώρησης και αξίωσης που υποχρεούστε σύμφωνα με το νόμο να δημοσιεύσετε.

Επιπλέον, οι όροι χρήσης διέπουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τους κανόνες για την αλλαγή των γενικών όρων. Η τροποποίηση των γενικών όρων ρυθμίζεται επίσης από το νόμο και η διαδικασία δεν μπορεί να υποστεί καμιές αλλαγές.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις λεπτομέρειες της παράδοσης. Σημειώστε ότι εδώ δεν είναι απαραίτητο να καθορίσετε μια συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία εργάζεστε ή να αναφέρετε τις ακριβείς ώρες στις οποίες χειρίζεστε τις παραγγελίες. Αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, ό, τι γράφεται εδώ είναι απαραίτητο για σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αυτοί είναι οι κανόνες εγγραφής των χρηστών. Εδώ μπορεί να τακτοποιηθούν συγκεκριμένα δικαιώματα των χρηστών που λαμβάνουν μετά τη δημιουργία του προφίλ τους. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε σε αυτήν την ενότητα, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι παρόντες γενικοί όροι δεν περιέχουν πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων!  Μπορείτε να παραγγείλετε μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους νέους κανόνες  εδώ.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε την επιχείρησή σας σε συμμόρφωση με τους κανόνες του νέου GDPR, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

RAY APAREL    

Οι παρόντες ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της Ray Aparel EOOD, επικαλούμενη παρακάτω Ray Aparel, αφ’ ενός, και των Χρηστών των ιστοσελίδων και υπηρεσιών που βρίσκονται στον ιστότοπο (επικαλούμενοι παρακάτω Χρήστες), αφ’ ετέρου.

Ray Aparel EOOD είναι μια εταιρία, καταγραμμένη στο Εμπορικό μητρώο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με ενιαίο αριθμό εταιρίας 204992517  με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως: πόλη Σόφια 1000, οδός Μπάτσο Κίρο 36,  +302111980097; e-mail: info@gr.rayapparel.com, τηλ. +302111980097

Διαβάστε εξ’ ολοκλήρου τους δημοσιευμένους γενικούς όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις πληροφορικές και τις εμπορικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο (επικαλούμενες παρακάτω για συντομία Υπηρεσίες).  Με την απεικόνιση στο ιστότοπο, κάθε χρήστης συμφωνεί αυτόματα να συμμορφώνεται με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ray Aparel και τους γενικούς όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Ray Aparel, τακτοποιώντας τις σχέσεις μεταξύ μας και κάθε χρήστη μας.

Η επιβεβαίωση των γενικών όρων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Ray Aparel.

Με την αποδοχή των γενικώς όρων, ο χρήστης συμφωνεί να επεξεργαστούν τα προσωπικά του δεδομένα με βάση τη συνημμένη μεταξύ του και την εταιρία Ray Aparel σύμβαση, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων γενικών όρων, οι παρακάτω ορισμοί πρέπει να νοούνται ως εξής:

Ιστότοπος - www.ray.clothing και όλες οι ιστοσελίδες του.

Χρήστης - κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά αγαθά ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες που δεν προορίζονται για εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που σαν συμβαλλόμενο μέρος μιας σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος νόμου ενεργεί έξω από τα πλαίσια της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Λογαριασμός - ένα τμήμα του ιστοτόπου, που αποτελείται από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει την Παραγγελία και που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη.

Γενικοί όροι - οι παρόντες γενικοί όροι, που  συμπεριλαμβάνουν τους όρους χρησιμοποίησης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα cookies, τους κανόνες εγγραφής και της παράδοσης, την εθελοντικής επίλυσης διαφορών, έγγραφα υπαναχώρησης και ανταλλαγής και οποιαδήποτε άλλη νομική πληροφορία που βρίσκεται στον ιστότοπο.

Προσωπικά δεδομένα - οι πληροφορίες για ένα φυσικό πρόσωπο που αποκαλύπτουν τη σωματική, ψυχολογική, πνευματική, οικογενειακή, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Εμπόρευμα - κινητό υλικό πράγμα, με εξαίρεση των πραγμάτων που πωλούνται στην αναγκαστική εκτέλεση ή με άλλο τρόπο από εξουσιοδοτημένες από το νόμο αρχές, καθώς και πράγματα που εγκατέλειψαν ή αφαιρέθηκαν υπέρ του Δημοσίου που διατίθενται προς πώληση από τις δημόσιες αρχές.  Εμπορεύματα είναι επίσης το νερό, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια, όταν προσφέρονται προς πώληση, συσκευασμένα σε περιορισμένο όγκο ή σε ορισμένη ποσότητα.

Υπηρεσία - οποιαδήποτε υλική ή πνευματική δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται με ανεξάρτητο τρόπο, προορίζεται για ένα άλλο πρόσωπο και δεν έχει ως κύριο σκοπό τη μεταβίβαση της κυριότητας ενός αντικειμένου.

Σύμβαση πώλησης - σύμβαση βάσει της οποίας ο έμπορος μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα των εμπορευμάτων στον χρήστη και ο χρήστης πληρώνει ή αναλαμβάνει να πληρώσει την τιμή γι 'αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο τόσο τα εμπορεύματα όσο και τις υπηρεσίες.

Σύμβαση υπηρεσίας - Σύμβαση, διαφορετική από τη σύμβαση πώλησης, βάσει της οποίας ο έμπορος παρέχει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει μια υπηρεσία στον χρήστη και ο χρήστης πληρώνει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει την τιμή για την υπηρεσία.

Διαδικασία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών με τους χρήστες - διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών χρηστών που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και εφαρμόζεται από μια αρχή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με τους χρήστες.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρθρο . 1.      Στον ιστότοπο οι χρήστες είναι σε θέση να συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών, αγοραπωλησίας και προμήθειας για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία Ray Aparel.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Αρθρο . 2.     (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή του ιστοτόπου της Ray Aparel, για να συνάπτουν συμβάσεις με τη Ray Aparel για τα προσφερόμενα εμπορεύματα και υπηρεσίες.

(2)               Η σύμβαση αγοραπωλησίας εμπορεύματος ή υπηρεσίας συνάπτεται από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από την Ray Aparel

(3)               Στην περίπτωση έλλειψης ενός εμπορεύματος ή στην περίπτωση αδυναμίας για την εκτέλεση μιας υπηρεσίας, η Ray Aparel διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία.

(4)               Μετά την επιλογή ενός ή περισσοτέρων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο της Ray Aparel, ο χρήστης πρέπει να τα προσθέσετε στη λίστα των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών για την αγορά.

(5)               Ο χρήστης πρέπει να παρέχει τα στοιχεία για την εκτέλεση της παράδοση και να επιλέξει τη μέθοδο και το χρόνο της πληρωμής της τιμής, και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει την παραγγελία δια τη διεπαφή του ιστοτόπου.

(6)               Κατά την παραγγελία, ο Χρήστης λαμβάνει μια επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η παραγγελία του έγινε αποδεκτή.

Αρθρο . 3.    (1) Η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση με εσφαλμένο Χρήστη.

Η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να θεωρεί έναν Χρήστη ως εσφαλμένο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. υπάρχει μη τήρηση εκ μέρους του Χρήστη των Γενικών όρων.

2. βρέθηκε λανθασμένη, αυθάδικη ή βάναυση στάση έναντι των εκπροσώπων της Ray Aparel.

3. διαπιστώθηκαν συστηματικές καταχρήσεις από τον Χρήστη εναντίον της Ray Aparel.

ΤΙΜΕΣ

Αρθρο . 4.    (1) Οι τιμές των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται είναι αυτά που αναφέρονται στον ιστότοπο της Ray Aparel κατά τη στιγμή της παραγγελίας, εκτός από τις περιπτώσεις του προφανούς σφάλματος.

(2) Οι τιμές των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις που προβλέπεται την χρέωσή του.

Αρθρο . 5.  Η Ray Aparel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τις τιμές των εμπορευμάτων και υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο, όπως οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάζουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη εκτελεστεί.

Αρθρο . 6. (1) Η Ray Aparel μπορεί να παρέχει εκπτώσεις για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία και τους κανόνες που καθορίζονται από την Ray Aparel. Οι κανόνες που εφαρμόζονται σε τέτοιες εκπτώσεις είναι διαθέσιμοι στον τόπο όπου εμφανίζεται η έκπτωση. Εκπτώσεις μπορεί να παρέχονται σε διάφορες μορφές (π.χ. προσφορές, εκπτώσεις για πιστούς πελάτες, που παρέχονται μοναδικά, τυχαίως ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό ή έρευνα πελατών).

(2) Οι διαφορετικοί τύποι εκπτώσεων δεν μπορούν να συνδυαστούν κατά την παραγγελία και την αγορά του ίδιου εμπορεύματος / υπηρεσίας..

ΠΛΗΡΩΜΗ

Αρθρο . 7. Όταν ο Χρήστης επιστρέφει ένα εμπόρευμα ή μια υπηρεσία με το δικαίωμα επιστροφής της πληρωμένης τιμής για οποιονδήποτε λόγο, η τιμή που υπόκειται σε επιστροφή μειώνεται κατά την αξία της έκπτωσης που εφαρμόστηκε στο εμπόρευμα ή την υπηρεσία και μόνο η πραγματικά πληρωμένο ποσό επιστρέφεται.

Αρθρο . 8.  Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή των εμπορευμάτων  / υπηρεσιών που έχει παραγγείλει χρησιμοποιώντας μία από τις δυνατότητες που παρατίθενται στον ιστοτόπο, της επιλογής του.  Στον ιστότοπο είναι δυνατή η πληρωμή επί αντικαταβολή, δια τραπεζικής μεταφοράς, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και PayPal.

Αρθρο . 9.  Εάν ο Χρήστης επιλέξει την επιλογή της παράδοσης με ταχυδρόμο και πληρωμή επί αντικαταβολή, θα πρέπει να πληρώσει την τιμή των παραγγελθέντων ειδών μαζί με το κόστος της παράδοσης του ταχυδρόμου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Αρθρο . 10. Εάν ο Χρήστης επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής που συμπεριλαμβάνει τρίτος - προμηθευτής υπηρεσιών πληρωμής, ο Χρήστης μπορεί να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις ή / και τα τέλη αυτού του τρίτου.

Αρθρο . 11.  Η Ray Aparel δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μια μέθοδος πληρωμής που περιλαμβάνει έναν τρίτο - προμηθευτής υπηρεσιών πληρωμής, δεν είναι διαθέσιμη ή δεν λειτουργεί για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ray Aparel.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αρθρο . 12. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογεί και χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των εμπορευμάτων από τον Χρήστη ή από τρίτο και στην περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών - από τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Αρθρο . 13. Για να ασκήσει το δικαίωμά στην παρούσα, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει κατηγορηματικά την Ray Aparel για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη σύμβαση και να δείξει τα εμπορεύματα / υπηρεσίες που επιθυμεί να επιστρέψει παρέχοντας όλα τα στοιχεία σχετικά με την πραγματοποιημένη παραγγελία και παράδοση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του περιεχομένου και της αξίας της παραγγελίας, των στοιχείων του προσώπου που έκανε την παραγγελία, των στοιχείων του προσώπου που αποδέχθηκε την παράδοση και της ημερομηνίας παράδοσης.

Αρθρο . 14.  Η Ray Aparel δημοσιεύει στον ιστότοπό της έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Αρθρο . 15.  Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Ray Aparel προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής να συμπληρώσει και να στείλει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης ή άλλη σαφή δήλωση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η Ray Aparel στέλνει αμέσως στον χρήστη επιβεβαίωση της παραλαβής της υπαναχώρησής του σε σταθερό μέσο.

Αρθρο . 16.  Ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα εμπορεύματα με δικά του έξοδα υποχρεωτικά με την απόδειξη πληρωμής και το τιμολόγιο, αν υπάρχουν, παρέχοντάς τους στην Ray Aparel ή στον εξουσιοδοτημένο από την εταιρία άτομο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του.

Αρθρο . 17.  Κατά την επιστροφή του το εμπόρευμα πρέπει να βρίσκεται στην πρωταρχική του συσκευασία, χωρίς ίχνη χρήσης ή με διαταραχές της εμπορικής εμφάνισης.

Αρθρο . 18.  Η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να αναβάλει την επιστροφή των πληρωμών έως ότου επιστραφούν τα εμπορεύματα ή μέχρι να προσκομιστεί η απόδειξη ότι τα εμπορεύματα έχουν επιστραφεί, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Αρθρο . 19.  Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν εκτελεί την υποχρέωσή του να επιστρέψει το εμπόρευμα χωρίς να πληροφορήσει την Ray Aparel για την καθυστέρηση και χωρίς να παρέχει έγκυρο λόγο γι’ αυτό, θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί τη δήλωσή του για την εξάσκηση υπαναχώρησης.

Αρθρο . 20.  Εάν, σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, η Ray Aparel έχει πραγματοποιήσει έξοδα και ο Χρήστης παραιτηθεί από τη σύμβαση, η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το σχετικό ποσό για τα έξοδα που έχει κάνει ή να απαιτήσει την πληρωμή τους.

Αρθρο . 21. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι:

1.  για την παροχή υπηρεσιών, όταν η υπηρεσία παρασχέθηκε εντελώς και η εκτέλεση της άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του χρήστη και με τη βεβαίωση εκ μέρους του, που ξέρει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελέστηκε πλήρως από τον έμπορο’

2.  για την προμήθεια εμπορευμάτων που παράχθηκαν σύμφωνα με την παραγγελία του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες’

Αρθρο . 22. Η Ray Aparel επιστρέφει στον Χρήστη την τιμή που έχει καταβληθεί για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Αρθρο . 23.  Ο χρήστης έχει το δικαίωμα αξίωσης για κάθε μη συμμόρφωση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας με τη σύμβαση / παραγγελία, όταν μετά την παράδοση διαπιστώθηκαν δυσαναλογίες με τη σύμβαση πώλησης.

Αρθρο . 24. Η Ray Aparel δεν είναι υπεύθυνη για τη φυσική φθορά των εμπορευμάτων.

Αρθρο . 25. Οποιαδήποτε διαφορά του εμπορεύματος χρήστη με τη σύμβαση πώλησης, η οποία συμβαίνει εντός 6 μηνών μετά την παράδοση του εμπορεύματος, πιστεύεται ότι υπήρχε στην παράδοσή του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται στη φύση του εμπορεύματος ή στη τη φύση της μη συμμόρφωσης.

Αρθρο . 26.  Ο χρήστης δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμμόρφωση του εμπορεύματος χρήστη με τη σύμβαση της πώλησης του, όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ή δεν μπορούσε να αγνοεί τη διαφορά .

Αρθρο . 27.  Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ασκήσει την αξίωση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής ή ο έμπορος έχει παραχωρήσει την εμπορική εγγύηση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας.

Αρθρο . 28.  Όταν η ικανοποίηση της αξίωσης γίνεται με την αντικατάσταση του εμπορεύματος με άλλο συμβατό με τη σύμβαση, η Ray Aparel θα κρατήσει την αρχική εγγύηση για τον χρήστη.

Αρθρο . 29.  Όταν ο χρήστης κάνει την αξίωση, μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή της πληρωμένης τιμής, την αντικατάσταση του εμπορεύματος με άλλο συμβατό με τη σύμβαση, ή την μείωση της τιμής.

Αρθρο . 30.  Η αξίωση υποβάλλεται προφορικά στο τηλέφωνο ορισμένο από τη Ray Aparel ή γραπτώς δια το ορισμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω ταχυδρομείου ή υποβεβλημένη στη διεύθυνση της εταιρείας. Η Ray Aparel παραχωρεί στον ιστότοπο της πρόσβαση στο έντυπο αξίωσης.

Αρθρο . 31. Στην εξάσκηση αξίωσης ο χρήστης αναφέρει το αντικείμενο της αξίωσης, τον προτεινόμενο τρόπο για την ικανοποίηση της αξίωσης, αντίστοιχα το μέγεθος του ποσού αξίωσης και διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας.

Αρθρο . 32. Κατά την υποβολή της αξίωσης, ο χρήστης υποχρεωτικά πρέπει να επισυνάπτει και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αξίωση, και συγκεκριμένα:

1.   η απόδειξη παραλαβής ή το τιμολόγιο’

2.   πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας με τη σύμβαση’

3.   άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση για λόγους και μέγεθος.

Αρθρο . 33. Η αξίωση εμπορευμάτων μπορεί να ασκηθεί εντός δύο ετών από την παράδοση του εμπορεύματος, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες μετά τη διαπίστωση τη μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση. Η αξίωση των υπηρεσιών μπορεί να υποβληθεί εντός 14 ημερών από τη διαπίστωση τη μη συμμόρφωσης της υπηρεσίας με τη σύμβαση.

Αρθρο . 34. Η προθεσμία διακόπτεται κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του χρήστη για την επίλυση της διαφοράς.

Αρθρο . 35. Εάν η Ray Aparel έχει παραχωρήσει εμπορική εγγύηση του εμπορεύματος και η προθεσμία της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τα χρονικά όρια για την εξάσκηση αξίωσης σύμφωνα με το εδ. 1, η αξίωση μπορεί να ζητηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της εμπορικής εγγύησης.

Αρθρο . 36.  Η εξάσκηση μιας αξίωσης δεν αποτελεί εμπόδιο για την εξάσκηση αγωγής.

Αρθρο . 37.  Η Ray Aparel διατηρεί ένα μητρώο αξιώσεων. Στον Χρήστη στέλνεται ένα έγγραφο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, αναφέροντας τον αριθμό της αξίωσης από το μητρώο και το είδος του εμπορεύματος.

Αρθρο . 38.  Όταν η Ray Aparel ικανοποιήσει την αξίωση, εκδίδει μια πράξη γι’ αυτό, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, και παρέχει υποχρεωτικά ένα αντίγραφο στον Χρήστη.

Αρθρο . 39.  (1) Η Ray Aparel, με βασική αξίωση, θέτει το εμπόρευμα σε συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης στην  προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αξίωσης από τον Χρήστη.

(2) Εάν το εμπόρευμα δεν έχει διορθωθεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας στο προηγούμενο εδάφιο, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να τον επιστραφεί το πληρωμένο ποσό που κατέβαλε ή για να ζητήσετε τη μείωση της τιμής του εμπορεύματος σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Αρθρο . 40.   Η ευθυγράμμιση των εμπορευμάτων σε συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης είναι δωρεάν για τον Χρήστη. Αυτός δεν οφείλει έξοδα για την αποστολή εμπορευμάτων ή για υλικά και εργασία που συνδέονται με την επισκευή του και δεν συνεπάγεται σημαντικές δυσκολίες.

Αρθρο . 41.   Στην μη συμμόρφωση του εμπορεύματος με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση της αξίωσης, έχει το δικαίωμα επιλογής μεταξύ μιας από τις ακόλουθες επιλογές:

1.  η καταγγελία της σύμβασης και η επιστροφή του ποσού που πληρώθηκε’

2.  η μείωση της τιμής.

Αρθρο . 42. Ο χρήστης δεν μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή του πληρωμένου ποσού ή τη μείωση της τιμής εμπορεύματος, όταν ο έμπορος έχει συμφωνήσει να πραγματοποιήσει την ανταλλαγή του εμπορεύματος με νέο ή να κάνει την επισκευή του εμπορεύματος εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αξίωσης από τον χρήστη.

Αρθρο . 43. Ο έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα για την διακοπή της σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που πληρώθηκε ο χρήστης, όταν, αφού έχει ικανοποιηθεί τρεις αξιώσεις του χρήστη μέσω επισκευή του ίδιου εμπορεύματος, εντός της περιόδου εγγύησης, υπάρχει μια επακόλουθη εμφάνιση της μη συμμόρφωσης του εμπορεύματος με τη σύμβαση πώλησης.

Αρθρο . 44. Ο χρήστης δεν μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση εμπορεύματος με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αρθρο . 45.  Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά και τους πόρους που βρίσκονται στον ιστότοπο της Ray Aparel  (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων) υπόκεινται σε προστασία βάσει του Νόμου περί της δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων, ανήκουν στην Ray Aparel ή του σχετικού ορισμένου προσώπου, που έχει παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης της Ray Aparel και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αρθρο . 46.  Κατά την αντιγραφή ή την αναπαραγωγή των πληροφοριών εκτός της επιτρεπόμενης, καθώς και σε κάθε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των πόρων της Ray Aparel, η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση και για τις άμεσες και έμμεσες ζημίες που υπέστη σε πλήρη μέγεθος.

Αρθρο . 47.  Εκτός όπου αναφέρεται ρητά, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να τροποποιεί, να διαγράφει, να δημοσιεύει, διανέμει και να αποκαλύπτει με άλλο τρόπο τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ray Aparel.

Αρθρο . 48.  Η Ray Aparel υποχρεώνεται να εξετάζει τη δέουσα φροντίδα να εξασφαλιστεί στον Χρήστη τη δυνατότητα κανονική πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αρθρο . 49.  Η Ray Aparel διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις παραχωρημένες υπηρεσίες. Η Ray Aparel έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, κατά την απόλυτη κρίση της, να διαγράφει τις πηγές πληροφοριών και υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο . 50.  Η Ray Aparel έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη γνώμη της, χωρίς να δίνει την προειδοποίηση,  να καταγγείλει μονόπλευρα τη σύμβαση εάν διαπιστώσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των παρόντων γενικών όρων, της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και των γενικά αποδεκτών ηθικών νορμών.

Αρθρο . 51. Εκτός στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες γενικούς όρους, η σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων τερματίζεται και μετά την παύση της δραστηριότητας της εταιρίας Ray Aparel ή τη διακοπή της συντήρησης του ιστοτόπου της.

Αρθρο . 52. Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με προειδοποίηση μίας εβδομάδας προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος στην μην εκτέλεσης των υποχρεώσεων της σύμβασης.

Αρθρο . 53. Η γραπτή μορφή της σύμβασης κρίνεται διατηρημένη με την αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με την πίεση ενός ηλεκτρονικού κουμπιού στην ιστοσελίδα με περιεχόμενο που συμπληρώνεται ή επιλέγεται από το Χρήστη ή τη συμπλήρωση τετραγωνιδίου (check box) στην ιστοσελίδα, και άλλα τέτοια, εφόσον η εκδήλωση είναι τεχνικά καταγραμμένη με τρόπο που επιτρέπει την αναπαραγωγή.

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Αρθρο . 54. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι, στην περίπτωση που κάποια ή μερικές από τις ρήτρες στους παρόντες Γενικούς όρους είναι άκυρη/άκυρες, αυτό δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα όλης της σύμβασης ή σε άλλα μέρη αυτής.  Η άκυρη ρήτρα θα αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς κανόνες του νόμου ή την διαπιστωμένη πρακτική.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Αρθρο . 55. Η Ray Aparel έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους Χρήστες για κάθε αλλαγή σε αυτούς τους γενικούς όρους εντός 7 ημερών από την επέλευση του γεγονότος αυτού, στο ορισμένο από τον Χρήστη ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αρθρο . 56. Όταν δε συμφωνεί με τις αλλαγές στους γενικούς όρους, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή. Για να εξασκεί αυτό το δικαίωμά του, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει τη Ray Aparel στην προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης στο παραπάνω άρθρο.

Αρθρο . 57. Εάν ο Χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμά του να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους, θεωρείται ότι η τροποποίηση έγινε δεκτή από τον Χρήστη χωρίς αντίρρηση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αρθρο . 58. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες γενικούς όρους.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων πραγματοποιείται με ταχυδρόμο στο καθορισμένο από τον Χρήστη γραφείο ή διεύθυνση παράδοσης στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η παράδοση γίνεται για λογαριασμό του Χρήστη, εκτός αν το αντίθετο δηλώνεται ρητά στον ιστότοπο.

Για παραγγελίες άνω των 75 λέβα, η παράδοση είναι για λογαριασμό της Ray Aparel.

Πριν από την αποστολή του παραγγελθέντος εμπορεύματος, η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Χρήστη στο τηλέφωνό του για να καθορίσει τις λεπτομέρειες της σύμβασης ή / και παράδοσης.

Η Ray Aparel δεν είναι υπεύθυνη για τη μην εκτέλεση της παραγγελίας στις περιπτώσεις όταν ο Χρήστης έχει δηλώσει ανακριβείς, ελλιπείς ή / και ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όταν έχει δείξει ελλιπή, ανακριβή ή εικονική διεύθυνση ή τηλέφωνο.

Η παράδοση πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που περιγράφονται κάτω από κάθε επιλογή παράδοσης στη διασύνδεση παραγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ray Aparel διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία παράδοσης ενημερώνοντας αμέσως τον Χρήστη γι’ αυτό.

Η παράδοση γίνεται συνήθως εντός 4 ημερών. Για τα είδη που είναι με συμπληρωματική παραγγελία για την παραγωγή-ραφή, η παράδοση πραγματοποιείται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας από έναν σύμβουλο της Ray Aparel στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο τηλέφωνο.

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εξετάσει το εμπόρευμα κατά τη στιγμή της παράδοσης του και να ενημερώσει αμέσως αν διαπιστώσει ασυμμετρίες, ελλείψεις ή ζημίες. Αν ο Χρήστης δεν το κάνει, αποδέχεται ότι η παράδοση έγινε δεκτή χωρίς αντιρρήσεις.

Όταν κάνετε διεθνείς παραδόσεις, εφαρμόζονται οι κανόνες παράδοσης και παραλαβής δεμάτων της αντίστοιχης εθνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθ[ως και η σχετική εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται ο παραλαβής εμπορευμάτων.

Όλες οι εισαγωγικές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή εμπορεύματος είναι εις βάρος του Χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων εάν έχει αρνηθεί να πληρώσει τις εισαγωγικές επιβαρύνσεις ή να λάβει την αποστολή.

Η Ray Aparel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις υπάρχουσες μεθόδους παράδοσης και πληρωμής ή / και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών, ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τις διαθέσιμες μεθόδους παράδοσης και πληρωμής στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η Ray Aparel προσδιορίζει τους Χρήστες του ιστοτόπου αποθηκεύοντας αρχεία καταγραφής στον διακομιστή του ιστοτόπου.

Η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες για τους λόγους και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης συνημμένης με τον Χρήστη υπό τους γενικούς όρους. Οι πληροφορίες δια τις οποίες το πρόσωπο μπορεί να αναγνωριστεί, μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κάθε άλλη πληροφορία που το πρόσωπο παρέχει εθελοντικά κατά την εγγραφή. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που εισάγει, χρησιμοποιεί ή αποδίδει ο Χρήστης κατά τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει η Ray Aparel.

Μόνο πρόσωπα ηλικίας άνω των 16 χρονών μπορούν να εγγραφούν στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή το πρόσωπο σημειώνει ένα τετραγωνίδιο (check box), με την οποίο δηλώνει ότι είναι 16 χρονών.

Η Ray Aparel εξετάζει τη δέουσα επιμέλεια και είναι υπεύθυνη για την προστασία των πληροφοριών για τον Χρήστη που έχει γίνει γνωστή σε σχέση με την εγγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ατυχήματος ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Στο έντυπο εγγραφής που συμπληρώνεται από το Χρήστη κατά την εγγραφή, η Ray Aparel δείχνει την υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής δεδομένων και τις συνέπειες από την άρνηση της παραχώρησής του.

Η Ray Aparel μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και υπό τις περιστάσεις που προβλέπονται από το νόμο ή με τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών. 

Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο (on-line) στον ιστότοπο της Ray Aparel, για να συμφωνήσει με τους γενικούς όρους.

Πατώντας το εικονικό κουμπί που λέει «Εγγραφή» ή άλλα παρόμοια διατύπωση, που έχει τη δύναμη της γραπτής επιβεβαίωσης των γενικών όρων, ο Χρήστης εκτελεί την ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νομού περί του ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικής υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους γενικούς όρους, τους αποδέχεται και υποχρεώνεται να τους διατηρήσει. Η Ray Aparel μπορεί να αποθηκεύσει στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή τη διεύθυνση IP του Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζεται για τον συνταυτισμό του και την παραγωγή της ηλεκτρονικής του δήλωση για την αποδοχή των γενικών όρων, στην περίπτωση που προέρχεται η νομική διαφορά. Το κείμενο των Γενικών όρων είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στον ιστότοπο της Ray Aparel με τον τρόπο που επιτρέπει την αποθήκευση και αναπαραγωγή του.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα (για τα φυσικά πρόσωπα), το νομικό καθεστώς (για τα νομικά πρόσωπα) και τις άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από την ηλεκτρονική μορφή της Ray Aparel, καθώς και να τις ενημερώσει σε προθεσμία 7 (επτά) μερών από την αλλαγή τους. Ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί να παρέχει τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι αληθείς, πλήρες και ακριβείς και στην αλλαγή τες θα τες ενημερώσει εγκαίρως. Στην περίπτωση παροχής ψευδών πληροφοριών, η Ray Aparel έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να διακόψει αμέσων και χωρίς προειδοποίηση την παροχή υπηρεσιών καθώς και τη διατήρηση της εγγραφής του Χρήστη.

Κατά την εγγραφή του ο Χρήστης λαμβάνει ένα μοναδικό όνομα χρήστη, το οποίο μπορεί επίσης να είναι και το ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το Χρήστη, και έναν κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστοτόπου της Ray Aparel.

Το όνομα χρήστη με το οποίο καταχωρείται ο Χρήστης, δεν του παρέχει κανένα άλλα δικαιώματα εκτός από τα εκείνα που ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς όρους.

Ο καταχωρίζων, υπό την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου του νομικού προσώπου, υποχρεούται να εισάγει το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του, αντίστοιχα την ονομασία νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει.

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λάβει όλες τις φροντίδες και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που ευλόγως απαιτούνται με σκοπό την προστασία του κωδικού πρόσβασής του καθώς και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του και να ενημερώσει αμέσως τη Ray Aparel στην περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης , καθώς και στην πιθανότητα και την υποψία για  τέτοια. Αυτός φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο να προστατεύσει τον κωδικό πρόσβασής του, καθώς και όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτόν ή από τρίτο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής του.

 

 

CATALOG
Νέα προϊόντα
Εκπτώσεις

Μεγεθολόγιο ρούχων
Τρόποι Αποστολής
Τρόποι Πληρωμής
Επιστροφές προϊόντων

Πολιτική των Cookies
Σχετικά με εμάς
Όροι χρήσης
Πολιτική Απορρήτου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ

Tel: +30 21 1198 0097, e-mail: info@gr.rayapparel.com

Βρισκόμαστε στη Βάρνα της Βουλγαρίας.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Δευτέρα - Παρασκευή | 9.00 – 17:00 η ωρα